Výzva zastupitelům měst, městysů a obcí

Vážení zastupitelé našich měst, městysů a obcí,

velice si vážíme vaší náročné práce. Děláte spoustu rozhodnutí, která jsou téměř vždy nějakým způsobem kontroverzní a za která většinou schytáte i spoustu kritiky, někdy dokonce urážek a osobních útoků. Chtěli bychom vám za tuto práci poděkovat a zároveň trochu pomoci. Za poslední dobu se v našem regionu vybudovalo několik cyklostezek. Nevíme, jestli nám dáte za pravdu, ale myslíme si, že jste neměli žádné, nebo možná jen ojedinělé negativní názory na tenhle druh investic. Už několik let se snažíme s přáteli o vybudování jedné důležité cyklostezky, takže jsme vedli spoustu rozhovorů na toto téma. Nikdy jsme neslyšeli negativní názory a většina lidí, se kterými jsme mluvili, by stavbu cyklostezek určitě podpořila. Zdá se, že je to ideální druh investice: není až tak finančně náročná, jsou na ni pořád dotace a ve většině případů je velice kladně přijata i ze strany vašich voličů. Nejdůležitější je však to, že je to investice do zdraví a bezpečnosti lidí, dále do životního prostředí, změny životního stylu a propojení člověka s přírodou. Vyzdvihnout bychom chtěli právě onu bezpečnost. Pokaždé nám běhá mráz po zádech, když potkáváme zoufalé rodiny s dětmi, které vyrazily po cyklostezkách končících po pár kilometrech a musí pokračovat po velice frekventovaných silnicích, kde půl metru vedle jejich dětí sviští kola náklaďáků. Stejně nepříjemné je to i pro řidiče. Vždy když tohle vidíme, říkáme si v duchu, jestli budeme, jako ve většině případů, čekat až se něco stane, nebo nám tentokrát postačí k důležitému rozhodnutí jenom ta představa, že pokud dítě, nebo řidič pohne rukou o pár centimetrů…

Síť cyklostezek je zatím v našem regionu dost malá. To, že nějakou silnici označíme značkou cyklotrasa, ještě neznamená, že je příjemné a bezpečné po ní jezdit. Víme, že vize na stavby cyklostezek existují, ale jsou zatím pouze na papírech a po těch se jezdit nedá. Zastupitelé, zamyslete se nad tím a pokuste se pro to udělat víc. Jedná se i o ty z vás, kterých se určitá cyklostezka územně netýká. Pokuste se  vyvolat jednání s ostatními městy a vesnicemi a spojit síly. Oslovujeme také všechny ostatní lidi. Musí se nás ozvat víc, říct těm, kteří o tom rozhodují, co bychom chtěli, protože oni to potřebují slyšet. Oni nám nevidí do hlavy a neslyší, jak si o tom povídáme s přáteli. Promluvte s nimi, pokud je znáte osobně, zatelefonujte jim, napište dopis, nebo e-mail, stačí jedna věta „Budete stavět cyklostezku z … do…, velmi bych to uvítal/a“, nebo „Podporuji stavbu cyklostezek, plánujete nějaké stavět a kdy“. Zastupitelé by vám na to měli odpovědět a to jim dá šanci o tom přemýšlet.  Stojí vás to pár minut, ale můžete si říct „NĚCO JSEM PRO TO UDĚLAL/A“ a pokud se podaří tímto způsobem postavit několik kilometrů cyklostezek, bude to i vaše zásluha. Jestli cyklostezky alespoň trochu podporujete, nebo jen chcete pomoci udělat dobrou věc, udělejte to prosím právě teď, protože v dnešní uspěchané době už se k tomu s největší pravděpodobností nedostanete. Nejsme utopisté a nevěříme, že se strhne nějaká velká lavina, která by zásadně ovlivnila situaci cyklostezek v našem regionu. Ale možná i těch pár lidí, kterým nebude zatěžko pomoci, může něco změnit.

Poslední skupinou lidí, které bychom chtěli oslovit, jsou majitelé pozemků, přes které případné cyklostezky povedou. Prosíme pokuste se hledat řešení při prodeji svých pozemků, která by byla schůdná ze strany zastupitelstva. Určitě je to lákavé prodat pozemek za několikanásobnou hodnotu, ale uvědomte si, že pokud stavba cyklostezky stojí na prodeji vašeho pozemku, jste to právě vy, kdo nepřímo ohrožuje nás cyklisty.

Pokud máte náměty na stavbu cyklostezek, nápady jak tomu pomoci, nebo se chcete nějak osobně zapojit, pište do diskusí na stránkách, nebo na novecyklostezky@seznam.cz. Když budete chtít, můžete poslat i případnou kopii korespondence se zastupiteli.

Děkujeme všem, kterým není zatěžko něco udělat pro dobrou věc. Určitě Vás budeme informovat buď v tisku, nebo na internetu o vývoji cyklostezek v našem regionu.