Černá Hora – odbočka Pod Horkou

Pan Křivánek nám poslal tři návrhy na bezpečné propojení Černé Hory a odbočky Pod Horkou, hlavně s ohledem na zvýšení bezpečnosti v úseku frekventované silnice II/377. Spolu s dalšími návrhy na vytvoření cyklostezky Bořitov – Černá Hora by došlo k bezpečnému propojení Rájce-Jestřebí s Býkovice, resp. Lysice. Tyto návrhy by měly v budoucnu směřovat k vytvoření tzv.  „Zámecké cyklotrasy“ pro rodiny s dětmi, která by propojovala veřejnosti přístupné zámky v Rájci, Lysicích a Kunštátě. Dva z těchto návrhů byly poskytnuty jako podklad pro přípravu „Programu rozvoje městyse Černá Hora“ již v roce 2015 a dále v aktualizované podobě vybraným zastupitelům obce v roce 2018. Snad se podaří najít v zastupitelstvu dostatek osvícených radních, kteří fandí rozvoji cykloturisty, a vezmou si tuto myšlenku za svou.
Za podklady děkujeme.