Svitávka – Chrudichromy – Mladkov [1,5 km]

Velmi důležitá cyklostezka, která by propojila cyklostezky Boskovice-Mladkov a Svitávka-Zboněk. Cyklostezka by ve Svitávce začínala za bývalou továrnou Vlněna a v Chrudichromech by se napojila na novou komunikaci Chrudichromy-Mladkov, která je velmi klidná a už dnes ji používá mnoho cyklistů a bruslařů. Mezi Zboňkem a Letovicemi vede celkem dobře sjízdná polní cesta, což znamená, že budeme mít propojena města Boskovice a Letovice bez nutnosti použít frekventované silnice. Dále by tato cyklostezka propojila Svitávku a Chrudichromy, odkud se dá pokračovat po náspu „Hitlerovy dálnice“ až téměř do Jevíčka. Jak je vidět, na přiložených plánech, není potřeba vykupovat téměř žádné pozemky. To znamená, že celá realizace je jen na vůli zastupitelů a financích. Samozřejmě je možnost udělat nejdříve zpevněnou cestu, aby se už dalo jezdit a za pár let dodělat asfaltový povrch. Dále je možné vybudovat zatím pouze červeně a modře označenou část přes pole a dále pokračovat po stávající polní cestě. Jediným větším úskalím je most přes řeku Svitavu, který je v havarijním stavu. To by se dalo vyřešit, provizorní lávkou pro cyklisty, než dojde k opravě mostu. Pokud nebudeme hledat problémy, ale řešení, tak by vybudování této cyklostezky nemělo být až tak složité. Samozřejmě je tohle jen jedna z mnoha možností, jak propojit Svitávku a Mladkov a určitě není ideální, ale diskutujme o tom a hlavně už něco udělejme.