Bořitov-Černá Hora

Pan Křivánek nám poslal tři návrhy na propojení obcí Bořitov a Černá Hora, hlavně s ohledem na bezpečné překonání frekventované silnici I/43. Spolu s dalšími návrhy na vytvoření cyklostezky Černá Hora – odbočka Pod Horkou by došlo k bezpečnému propojení Rájce-Jestřebí s Býkovice, resp. Lysice. Tyto návrhy by měly v budoucnu směřovat k vytvoření tzv. „Zámecké cyklotrasy“ pro rodiny s dětmi, která by propojovala veřejnosti přístupné zámky v Rájci, Lysicích a Kunštátě. Dva z těchto návrhů byly poskytnuty jako podklad pro přípravu „Programu rozvoje městyse Černá Hora“ již v roce 2015 a dále v aktualizované podobě vybraným zastupitelům obce v roce 2018. Snad se podaří najít v zastupitelstvu dostatek osvícených radních, kteří fandí rozvoji cykloturisty, a vezmou si tuto myšlenku za svou.
Za podklady děkujeme.