Vyjádření politiků

Jaroslav Dohnálek a Jaroslav Zoubek  spojení Mladkova a Svitávky cyklostezkou 22.1.2020

Radek Procházka  místostarosta města Letovice 30.4.2019

Volby 2018  předvolební programy týkající se cyklostezek

Ing. Jiří Palbuchta     místostarosta města Letovice 13.6.2018

Město Blansko  konverzace na facebooku 19.7.2018

Ing. Jaroslav Keprt  odbor regionálního rozvoje projektový manažer Krajský úřad Jihomoravského kraje  12.9.2018